คู่มือการใช้แท็บเล็ต ป1 ฉบับผู้ปกครอง (1)

คู่มือการใช้แท็บเล็ต ป1 1 คู่มือการใช้แท็บเล็ต ป1 ฉบับผู้ปกครอง (1)

เราได้นำรายละเอียดคู่มือการใช้แท็บเล็ต ป1 ฉบับผู้ปกครอง จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทำการเผยแพร่แก่ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับ แท็บเล็ต ป1 เพื่อศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้งานได้อย่างถูกต้อง

แท็บเล็ต ป1 (Tablet) กับการเรียนรู้ของนักเรียน

แท็ปเล็ต (Tablet) คืออะไร

คอมพิวเตอร์พกพา หรือ แท็ปเล็ต (Tablet) เป็นอุปกรณ์สมัยใหม่ ที่กาลังได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลก ด้วยการผสมผสานจุดเด่นจุดด้อย ของอุปกรณ์ 2 ชิ้น คือ โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือแม้ จะเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเหมาะสาหรับการใช้งานพื้นฐาน เช่น การโทรเข้า/โทรออก การรับส่งข้อความ แต่ด้วยขนาดที่จาเป็นต้องออกแบบ มา เพื่อพกพา ก็ทาให้โทรศัพท์มือถือหลาย ๆ เครื่องยังไม่สามารถใช้งานของ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมด ขณะที่คอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะรวมไปถึง โน๊ตบุ๊ค แม้จะมีความสามารถหลักๆ ในการใช้งานต่างๆ เช่น การพิมพ์งาน การท่องเว็บไซต์ การรับชมภาพยนตร์ ตลอดจนการฟังเพลง แต่เรื่องของ การพกพาก็ยังเป็นสิ่งที่ทาให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ เท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ แท็บเล็ต (Tablet) จึงเริ่มเข้ามามี บทบาทสาคัญในการผสาน ทั้ง 2 อุปกรณ์ เข้าด้วยกันเพราะแท็บเล็ตส่วนใหญ่ จะเน้นการออกแบบให้มี ขนาดไม่ใหญ่เกินไปนัก (ไม่เกิน 10 นิ้ว) ขณะที่ยังคงความสามารถต่าง ๆ ไว้ อย่างครบถ้วน เช่นการท่องเว็บไซต์ การดูหนัง ฟังเพลง การเล่นเกม การทางาน ตลอดจนช่วยจัดการชีวิตประจาวันของ ผู้ใช้ได้อย่างลงตัวยิ่งขึ้น

จุดเด่นของ แท็บเล็ต (Tablet)

คู่มือการใช้แท็บเล็ต ป1 2 คู่มือการใช้แท็บเล็ต ป1 ฉบับผู้ปกครอง (1)

อ่านคู่มือการใช้แท็บเล็ต ป1 ฉบับผู้ปกครอง (ทั้งหมด)

 

ผ้าไมโครไฟเบอร์ทอพิเศษ สำหรับทำความสะอาด แท็บเล็ต iPad iPhone โดยไม่ต้องใช้น้ำยาสารเคมี ปลอดภัยสำหรับสุขภาพของคุณและเด็กๆ

Sweetie 160 160 คู่มือการใช้แท็บเล็ต ป1 ฉบับผู้ปกครอง (1)greenberry 160 160 คู่มือการใช้แท็บเล็ต ป1 ฉบับผู้ปกครอง (1)Rednano 160 1601 คู่มือการใช้แท็บเล็ต ป1 ฉบับผู้ปกครอง (1)

professional 160 160 คู่มือการใช้แท็บเล็ต ป1 ฉบับผู้ปกครอง (1)Take Me Out 160 160 คู่มือการใช้แท็บเล็ต ป1 ฉบับผู้ปกครอง (1)Glory Day 160 160 คู่มือการใช้แท็บเล็ต ป1 ฉบับผู้ปกครอง (1)

Tags: , , , , , , , ,

One Response to คู่มือการใช้แท็บเล็ต ป1 ฉบับผู้ปกครอง (1)

  1. นฤมล สีสุข
    February 18, 2014 at 2:31 pm

    สามารถนำไปใช้แนะนำให้กับผู้ปกครองได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *