คำถามเกี่ยวกับแท็บเล็ต ป.1 ที่ถามบ่อย

เนื่องจากแท็บเล็ต ป.1 กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการส่งให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทย ซึ่งแท็บเล็ตนี้เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่คุณครู นักเรียน รวมทั้งผู้ปกครองจะต้องเรียนรู้ร่วมกันในการดูแล และใช้งานแท็บเล็ตได้อย่างถูกต้อง เพื่อจะได้รับประโยชน์จากแท็บเล็ต ป.1 นี้มากที่สุด เราได้นำ คำถามเกี่ยวกับแท็บเล็ต ป.1 ที่ถามบ่อย จากผู้ปกครองมาเผยแพร่เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ และใช้งานแท็บเล็ต ตามข้อมูลด้านล่างนี้

คำถามเกี่ยวกับแท็บเล็ต ป 1 ที่ถามบ่อย 1 คำถามเกี่ยวกับแท็บเล็ต ป.1 ที่ถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับแท็บเล็ต ป.1 ที่ถามบ่อย

คำถามจากผู้ปกครอง

ข้อควรทราบและควรปฏิบัติ เนื้อหาในเว็บไซด์ของโครงการ OTPC เป็นการตอบปัญหาในเชิงนโยบายระดับประเทศ ผู้ที่นำไปเผยแพร่ จะต้องมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลจาก เว็บไซด์ www.otpc.in.th อย่างชัดเจนโดยการนำเสนอเนื้อหาดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องไม่มีการดัดแปลงข้อมูลของเว็บไซด์ใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ได้รับอนุญาต

1. ระยะการประกัน เงื่อนไขการรับประกันและศูนย์ซ่อมใกล้บ้าน

ตอบ ศูนย์รับประกันจะมีทั้งสิ้น 32 ศูนย์ และจะเริ่มค่อยๆ ขยายจนครบทุกจังหวัด หากเครื่องชำรุดในพื้นที่จังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์บริการ ให้นำส่งสำนักงานเขตประถมศึกษา ในแต่ละเขตที่โรงเรียนของนักเรียนสังกัดอยู่

2. ถ้าไม่รับเครื่องแต่จัดหาเองได้หรือไม่ จะสามารถดาวโหลดโปรแกรมได้ที่ได้ไหน

ตอบ การแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้น ป.1 เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะแจกให้กับนักเรียนป.1 ทุกคนทั่วประเทศในการยืมเรียน (เหมือนกับหนังสือเรียน) ผู้ปกครองไม่สามารถขอคืนเครื่องได้ แต่สามารถจัดหาซื้อเครื่องเองเพื่อใช้ส่วนตัวที่บ้านได้ ซึ่งโปรแกรมที่ใช้บริหารจัดการเนื้อหาภายในเครื่องแท็บเล็ต ป.1 เรียกว่าระบบ Learning System (LSystem) ซึ่งคณะผู้จัดทำระบบนี้ได้มอบให้กับรัฐบาลฟรี จำนวน 1 ล้าน Licensce หากผู้ปกครองต้องการจะนำโปรแกรมระบบ LSystem มาลงภายในเครื่อง สามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ Education Store (ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย) ของทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านเว็บไซด์ www.otpc.in.th ภายในอนาคตอันใกล้นี้ได้

3. ระยะเวลาของโครงการกี่ปี ต่อเนื่องหรือไม่

ตอบ สำหรับเครื่องแท็บเล็ตที่แจกนักเรียนชั้น ป.1มีระยะเวลาการใช้งานทั้งสิ้น 3 ปี และจะมีโครงการแจกเครื่องแท็บเล็ตให้กับนักเรียน ชั้นอื่นต่อไปภายในอนาคต

4. ถ้าเครื่องหายหรือเครื่องหมดระยะประกันและชำรุด จะหาซื้อได้จากที่ใด

ตอบ สามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท SCOPE หรือสอบถามข้อมูลตัวแทนจัดจำหน่ายหรือสั่งซื้อได้ที่ info@scope.co.th

5. ถ้าอยากให้ โรงเรียนรับผิดชอบเครื่องโดยนักเรียนไม่ต้องนำกลับบบ้านจะได้หรือไม่

ตอบ เป็นเงื่อนไขการตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง สามารถให้นักเรียนนำกลับไปใช้ที่บ้านหรือเอาไว้ที่โรงเรียนได้

6. ใช้ระบบปฏิบัติการอะไรยี่ห้ออะไร

ตอบ เป็นระบบปฏิบัติการ Android 4.0.3 ยี่ห้อ SCOPAD

7. ราคาเครื่องที่หาซื้อตามท้องตลาด ราคาเท่าไหร่ หาซื้อได้ที่ไหน

ตอบ ราคาเครื่องที่หาซื้อตามท้องตลาด ราคา 4,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง ในระยะต้นสามารถติดต่อได้ที่ สั่งซื้อได้ที่ info@scope.co.th

8. เครื่องต่อ Internet ไม่ได้จะทำอย่างไร

ตอบ ลำดับแรก เช็คว่าอุปกรณ์ wifi ที่โรงเรียน หรือภายในบ้าน ว่าได้ทำการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตและตัวเครื่องแล้วหรือยัง ลำดับที่สอง เปิดสัญญาณ wifi-On ที่ตัวเครื่องและเลือกชื่ออุปกรณ์ wifi ทำการเชื่อมต่อ (Connect) กับเครือข่าย

9. มีคู่มือใช้งานเบื้องต้นให้ผู้ปกครองหรือไม่

ตอบ คู่มือการใช้งานเบื้องต้นสำหรับผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.otpc.in.th/document/parent_guide.zip

10. ใน Website ที่ไม่ต้องการให้เด็กเข้าไปใช้งาน สามารถ Lock ได้หรือไม่

ตอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีระบบกลั่นกรอง เว็บไซด์ที่อันตราย ในระดับต้น แต่การใช้งานเครื่องแท็บเล็ต ที่ดีเมื่อตัวเครื่องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ผู้ปกครองควรให้ความดูและอย่างใกล้ชิด จะเป็นประโยชน์กับบุตรหลานสูงสุด หากผู้ปกครองไม่มี เวลาดูแล จึงไม่ควรให้บุตรหลาน ใช้งานอยู่เพียงลำพังคำถามเกี่ยวกับแท็บเล็ต ป 1 ที่ถามบ่อย 2 คำถามเกี่ยวกับแท็บเล็ต ป.1 ที่ถามบ่อย

11. หากบ้านไม่มีสัญญาณ Internet จำเป็นต้องติดตั้งหรือไม่

ตอบ หากผู้ปกครองต้องการเสริมความรู้ให้กับบุตรหลาน สามารถขอติดตั้งสัญญาณ ได้ที่ตัวแทน ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) เพื่อเป็นการ update เนื้อหาการเรียนรู้ให้มีมากขึ้นจากเดิม แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ปกครองไม่มีงบประมาณ ในส่วนของการติดตั้ง ก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่บ้านได้ เนื่องจากเนื้อหาภายในเครื่องได้ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งาน แบบ Offline โดยเฉพาะอยู่แล้ว

12. เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แล้วจำเป็นต้องคืนเครื่องหรือไม่

ตอบ เมื่อจบชั้น ป.1 เครื่องแท็บเล็ต จะติดตามนักเรียนไปใช้งานเมื่อเรียนชั้น ป.2 และ ป.3

13. กรณีย้ายโรงเรียนนักเรียนจำเป็นต้องคืนเครื่องหรือไม่

ตอบ กรณีที่นักเรียนย้ายโรงเรียน เครื่องแท็บเล็ตที่นักเรียนใช้(ซึ่งเป็นเครื่องยืมเรียนของนักเรียนแต่ละคน) จะถือติดตัวไปกับนักเรียนในกรณีที่ย้ายไปโรงเรียนอื่น

14. นักเรียนจะมีชั่วโมงในการเรียนผ่านเครื่องกี่ชั่วโมงต่อวัน และมีกี่วิชา

ตอบ เครื่องแท็บเล็ตเป็นเพียงสื่อเสริมในการเรียนการสอน ไม่ได้เป็นสื่อหลัก ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ขึ้นอยู่กับครูผู้สอน

15. มีการวัดผลหรือการประเมินคุณภาพจากการเรียนจากเครื่อง Tabet ว่ามีความแตกต่างจากการเรียนหนังสือ หรือไม่อย่างไร

ตอบ กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมระบบวัดผลประเมินผล และได้มีการทำการวิจัยและประเมินผล ก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจากการนำเครื่องแท็บเล็ตมา บูรณาการการเรียนการสอน ร่วมกับสาระการเรียนรู้ใน 5 รายวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

16. มีการเตรียมความพร้อมของครูผู้สอนในการ Tabet และเนื้อหาของหลักสูตรหรือไม่ อย่างไร

ตอบ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการเตรียมความพร้อม โดยมีการจัดอบรมวิทยากรแกนนำ (วิทยากรเทพ) เพื่อกระจายความรู้สู่ ศึกษานิเทศก์ในแต่ละเขต หลักจากนั้นศึกษานิเทศก์ในแต่ละพื้นที่การศึกษาได้นำความรู้ดังกล่าวไปจัดการอบรมการใช้งานเบื้องต้น รวมถึงการใช้แผนบูรณาการเรียนการสอน 200 วัน ให้กับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนทุกคน

17. ทางโรงเรียนมีวิธีการควบคุมไม่ให้นักเรียนใช้โปรแกรมที่ไม่เหมาะสมอย่างไร

ตอบ ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงเรียนในแต่ละแห่ง

18. นักเรียนจะมีชั่วโมงในการเรียนผ่านเครื่องกี่ชั่วโมงต่อวัน และมีกี่วิชา

ตอบ ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงเรียนและครูผู้สอน

คำถามเกี่ยวกับแท็บเล็ต ป 1 ที่ถามบ่อย 3 คำถามเกี่ยวกับแท็บเล็ต ป.1 ที่ถามบ่อย

19. หากผู้ปกครองต้องการเป็นเงินและจัดหาเครื่องที่มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงกว่าสามารถทำได้หรือไม่

ตอบ ไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องแท็บเล็ตและรับเป็นเงินแทนได้เนื่องจากเครื่องแท็บเล็ตเป็นเครื่องยืมเรียนของนักเรียนชั้น ป.1

20. หากผู้ปกครองต้องการสละสิทธิ์ในการรับเครื่องสามารถทำได้หรือไม่ และสามารถนำเครื่องส่วนตัว มาใช้ในการเรียนแทนได้หรือไม่

ตอบ ผู้ปกครองไม่สามารถสละสิทธิ์ในการรับเครื่องแท็บเล็ตได้ เนื่องจากเป็นเครื่องที่นักเรียนต้องใช้ยืมเรียน ในการนำเครื่องส่วนตัวมาใช้ ขึ้นอยู่กับ กฎระเบียบของทางโรงเรียนว่าอนุญาตให้นำมาได้หรือไม่

21. ขอทราบระยะเวลาและขั้นตอนในการจัดส่งเครื่องไปยังโรงเรียนต่างๆ / รายชื่อโรงเรียน

ตอบ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.otpc.in.th/schoollist.html

22. การลงทะเบียนเพื่อขอรับเครื่อง Tablet มีขั้นตอนอย่างไรและใช้เอกสารอะไรบ้าง

ตอบ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.otpc.in.th/process.html

23. มีการจัดตั้งศูนย์รับซ่อมบำรุงไว้เพียงพอหรือไม่ และมีขั้นตอนการส่งซ่อมอย่างไร

ตอบ มีการจัดตั้งศูนย์บริการระยะแรก 32 ศูนย์หลังจากนั้น จะขยายไปจนครบทุกจังหวัด ขั้นตอนการส่งซ่อมผู้ปกครองสามารถ นำตัวเครื่องที่มีปัญหาส่งซ่อมเข้าที่ศูนย์บริการหรือ หากไม่ทราบสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดกับทางโรงเรียนเพื่อติดต่อสำนักงาน เขตการศึกษาในแต่ละพื้นที่ได้

24. หลักสูตรการเรียนการสอน มีกี่หลักสูตร มีรายละเอียดอะไรบ้าง

ตอบ หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีทั้งหมด 5 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สามารถ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dekthai.net/otpc.html

 

ที่มาของข้อมูลคำถามเกี่ยวกับแท็บเล็ต ป.1 ที่ถามบ่อย: http://www.otpc.in.th/faq.html

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *